Grace Collection

Urmi Matt Finish Dinnerware

Small Plate
DWMP – 5084 | 7.5″(19 cm)

Medium Plate
DWP – 5082 | 9″(22 cm)

Dinner Plate
DWMP – 5083 | 11″(23 cm)

Buffet Plate
DWMP – 5082 | 12.5″(32 cm)

Veg Bowl
DWMB – 5007 | 4″(10.5 cm)

Soup Bowl
DWMB – 0133 | 4.5″(11.5 cm)

Pasta Bowl
DWMB – 0134 | 7.5″(19 cm)

Dynasty Bowl
DWHB – 3127 | 15″x 13″(38×33 cm)

Rectangle Bowl – Small
DWMB – 5019 | 7″x 4.25″(17.8×10.8 cm)

Square Bowl
DWMB – 5020 | 6.5″ (16.5 cm)

Square Dip Bowl
DWMB – 0131 | 2.5″(6.4 cm)

Wavy Bowl
DWMB – 0128 | 8″(20.3 cm)

Soup Spoon
DWS – 5013 | 6″(15.2 cm)

Square Single Dip
DWMB – 0122 | 3″x 3″(7.6 cm)

Round Bat
DWMP – 0149 | 20″x 13″(50.8×33 cm)

Handle Platter
DWMP – 0130 | 14″(35.5 cm)

Round Platter – Small
DWMP – 0104 | 13.5″(34.3 cm)

Round Platter – Medium
DWMP – 0103 | 17.5″(44.5 cm)

Round Platter Large
DWMP – 0102 | 21.5″(54.5 cm)

Oval Platter – Small
DWMP – 0108 | 14″(35.5 cm)

Oval Platter – Medium
DWMP – 0107 | 18″(45.7 cm)

Oval Platter – Large
DWMP – 0106 | 22″(55.8 cm)

Oval Platter – XL
DWMP – 0105 | 25.5″(64.7 cm)

Grace Melamine Tray – Small
DWT – 1064 | 9″x 7″(22.8×17.8 cm)

Grace Melamine Tray – Medium
DWT – 1047 | 12″x 9″(30.5×22.8 cm)

Grace Melamine Tray – Large
DWT – 1048 | 15″x11″(38×28 cm)